logo
Nørresundby Baptistkirke

Om menigheden

Nørresundby Baptistkirke (Vestergade 73. 9400 Nørresundby) er et kristent fællesskab. Vi er en fri-kirke, hvilket betyder, at vi er uafhængige af staten, og dermed selv bestemmer og betaler, hvad det indebærer at være kirke. Vi er en del af Baptistkirken i Danmark, men er en selvstændig menighed. 

Baptister betyder "døbere" og i en baptistkirke praktiserer vi bekendelsesdåb, hvilket betyder man kan lade sig døbe på sin bekendelse af sin tro på Jesus Kristus - uanset alder. 

I Nørresundby Baptistkirke kan man også blive medlem, hvis man er døbt med troendes dåb, og i øvrigt kan tilslutte sig Baptistkirkens dåbssyn. Vi bruger samme bibel som i den danske Folkekirke og tror på den samme tre-enige Gud, ligesom vi prioriterer samarbejdet med andre trossamfund højt. 

Nørresundby Baptistkirke ønsker at være et åbent fællesskab, hvor den personlige tro på Jesus Kristus som Herre og frelser binder os sammen. Vi vil i menigheden arbejde for, at den enkeltes nådegaver og næstekærligheden kan folde sig ud og tiltrække mennesker. Med Guds ord og kærlighed vil vi med åbenhed, ærlighed og frimodighed hjælpe hinanden med at leve i efterfølgelse af Jesus. 

Baptistkirken i Nørresundby blev stiftet i 1917