kirkerne

Seniorer

Udflugt for seniorer tirsdag 12. maj 2015

Inden Karup fik vi en kop formiddagskaffe på et cafeteria.
Der efter gik turen til Kongenshus Mindepark, for at se den. Her står der mange mindesten, rejst for dem der opdyrkede hedearealer i Danmark.
Der står også en stor sten for Kjær Herred og en mindre fra Hammer Bakker, hvor sagfører Olesen er nævnt.
 På Karup Soldaterhjem, hvor vi besøgte værtsparret Anne og Allan Schrøder, spiste vi til middag.
Efter middag tog Allan os med "en tur ud i det blå" - dvs. ud at se en tysk kirkegård ved Grove kirke. Den er fra krigsårene og frem til 1950, hvor mange tyske flygtninge blev begravet der.
Turen gik så videre til Viborg Domkirke. Den er meget smukt udsmykket, med bibelske malerier på alle væggene. Loftet er også dekoreret. Viborg Domkirke med den lange korskirke med to vesttårne, to smukke østtårne og sideskibe, højkor og krypt blev først færdiggjort i 1100 tallet.
Vi sluttede udflugten i Viborg Baptistkirke med eftermiddagskaffe.
Desværre var det en grå dag, men vi havde en god dag alligevel.
Udflugt udkig tilskuere Mindesten Kjær Herred Hammer sogn Hedeplov Får skilt Grove Kirkegården Viborg Dom Viborg BK